Hoe je als koppel bewust kan kiezen voor het huwelijk en het doopsel.

huwelijk
Kathleen Leemans
Geschreven door Kathleen Leemans

Trouwen, dopen, .. is het nog wel van deze tijd? Steeds minder koppels trouwen, en nog minder kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Steeds minder kinderen worden gedoopt. Waarom zou je als koppel in deze tijd nog bewust kiezen voor het huwelijk en het doopsel? Hieronder leg ik graag onze keuze uit!

Ik leerde mijn man zo’n 12 jaar geleden kennen. Het was toen liefde op het eerste gezicht. Ik was 18, hij 24 en het duurde nog een half jaar voor we echt een koppel waren. Ik studeerde, hij werkte. Hij heeft gewacht om bij zijn ouders uit te trekken tot ik mijn diploma had. Vlak daarna hebben we een huis gekocht, zijn we gaan samen wonen en 2 jaar later is onze dochter geboren.

Het huwelijk

Trouwen. Het was iets waar we het al eerder over gepraat hadden. Is dat nog nodig? Wat zijn de voordelen? Als we trouwen, waarom doen we het dan eigenlijk? Zeker met het vooruitzicht dat we samen een kind zouden opvoeden, hadden we nood aan iets tastbaars. Een kader waarin we onze eigen weg konden uitstippelen. En daar hoorde naar ons gevoel trouwen bij: onvoorwaardelijk kiezen voor elkaar hadden we al gedaan, maar elkaar een belofte doen en een boodschap uitzenden naar de buitenwereld, daar hadden we behoefte aan. We vonden het huwelijk allebei iets heel moois dat we het absoluut met elkaar wilden delen. En gaandeweg werd ons ook meer en meer duidelijk welke vorm dit huwelijk voor ons zou moeten aannemen.

Voor we aan kinderen begonnen, zagen we de meerwaarde van een kerkelijk huwelijk nog niet. We wilden dit niet alleen maar doen vanuit traditie, dat leek ons hypocriet. We waren dan wel allebei katholiek opgevoed, toch waren we zeker niet praktiserend. Maar na de komst van onze dochter werd het duidelijk dat we bepaalde waarden en accenten wilden leggen in haar opvoeden en dat een katholieke omkadering daarbij wel zou kunnen helpen. We hadden allebei nood aan een tastbaar kader dat ons op weg zou kunnen helpen en de juiste keuzes zou kunnen laten maken gaandeweg haar opvoeding. Net om die reden kozen we er uiteindelijk voor toch voor de kerk te trouwen, om onszelf en onze dochter de kans te geven de nodige maturiteit en zelfvertrouwen te ontwikkelen als gezin.

Het doopsel

Als kers op de taart lieten we diezelfde dag onze dochter ook dopen. We kozen heel bewust voor het huwelijk en het doopsel, niet omdat het van ons verwacht werd, maar omdat we er zelf een meerwaarde in zagen. En omdat we de levenslessen die onze voorvaderen getrokken hadden, wilden doorgeven aan ons kind. Voor mij is de bijbel dan ook niet meer dan een belangrijk geschiedkundig werk waarin een aantal belangrijke verhalen opgetekend staan. En ik wil deze verhalen heel graag doorvertellen aan onze dochter, zonder daarom in zoiets als God te moeten geloven. Ik wil haar de kans geven belangrijke waarden zoals respect, naastenliefde, onvoorwaardelijkheid, … aan te voelen. Ik wil het haar overbrengen, aanleren en het goede voorbeeld geven. En net daarom heb ik het gevoel dat wij als gezin de juiste keuze hebben gemaakt, heel bewust.

Wat je als koppel ook kiest, kies bewust en weet waarom je het doet!

Over de schrijver

Kathleen Leemans

Kathleen Leemans

Kathleen Leemans (31) is klinisch psychologe en full-time werkende mama van 2 dochters Nora (5) en Annabel (0). Gepassioneerd door wetenschappelijk onderzoek, ballet en haar gezin. Ook volop zoekende naar een weg in het ouderschapslandschap, open minded maar ook kritisch. Haar stokpaardjes: natuurlijk ouderschap, autonomie-ondersteund en onvoorwaardelijk opvoeden. Haar grootste inspiratiebron zijn haar dochters, van wie ze heel veel leert over zichzelf maar ook over de wereld en de verwondering van elke dag. Ze blogt zelf ook op missesleeblog.wordpress.com